O nama

Vodovod i odvodnja d.o.o, javno je komunalno poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju osnivač kojega je Općina Orebić.


Vodovod i odvodnja d.o.o.
Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
+385 20 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
Pon.-Pet.: 7 - 15h

Obavijest korisnicima 10.04.2019.

Poštovani, 

U skladu s odredbom članka 148. Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ( dalje u tekstu: Pravilnik) Isporučitelj će korisniku obustaviti pružanje usluga javne vodoopskrbe, odnosno izvršiti će isključenje nekretnine s vodovodne mreže ako korisnik na zahtjev Isporučitelja i putem Isporučitelja ne odvoji vodovodni priključak kada se koristi u različite namjene (stanovanje, poslovni prostor, hidrantska mreža).

Nastavno na navedeno, molimo da u roku od 30 dana od dana zaprimanja ove Obavijesti utvrdite koju koju vrstu vodovodnog priključka koristite i napravite potrebne izmjene, u protivnom ćemo biti prisiljeni isto zapisnički utvrditi i prijaviti nadležnom tijelu, te Korisnika odmah, bez obavijesti isključiti iz vodoopskrbnog sustava. Napominjemo kako je Korisnik dužan za ponovno priključenje na javnu vodovodnu mrežu:

-platiti moguću količinu neovlašteno potrošene vode, prema procjeni povjerenstva Isporučitelja,

-platiti moguće dospjele obveze Korisnika prema Isporučitelju s obračunatim zateznim kamatama,

-poduzeti potrebne mjere po nalogu Isporučitelja ili komunalnog reda ili nadležnog inspektora,

-platiti troškove isključenja i ponovnog priključenja Korisnika na vodoopskrbni sustav , te troškove nastale u svezi otklanjanja stanja zbog kojeg je Korisnik isključen iz vodoopskrbnog sustava, sve prema cjeniku Isporučitelja.

 

 

Ispis E-mail

Najnovije objave

 • Obavijest o radnom vremenu blagajne za podmirivanje računa +

  Zajednička blagajna KTD Bilan d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. za podmirivanje računa građana Read More
 • Obavijest o prekidu vodoopskrbe 24.06.2020. +

  OBAVIJEST Read More
 • Obavijest o prekidu vodoopskrbe +

  OBAVIJEST Poštovani, Read More
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Radovi na izgradnji vodovodne mreže Podgorje +

  Naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. provodi: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike Read More
 • Obavijest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU I SARS-CoV-2 +

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo uputio je obavijest o isporuci zdravstveno ispravne vode za piće u javnim vodoopskrbnim sustavima u Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6