Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave "Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno – upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka"


U skladu s člankom 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja javne nabave velike vrijednosti za nabavu predmeta „Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno – upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka“, ev. br. E-05/19.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju-NUS

Ispis